Referitor la activitatea de control desfăşurată la nivelul Serviciului de Control în Sănătate Publică, în luna ianuarie 2020

Social

În obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 274 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 22.000 lei, iar la o unitate de cazare a fost suspendată activitatea.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 2 controale la categoria apă, 5 controale în unităţi de turism, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 5.000 lei, 9 controale în unităţi din categoria mediu, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 6000 lei; 17 controale în obiective din categoria cosmetice ( au fost verificate 123 de produse cosmetice, pe diferite tipuri); 116 controale la utilizatorii profesionali de produse biocide (unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare, unităţi de alimentaţie publică); 1 control în unităţi de învăţământ (în unităţi de învăţământ liceal); 56 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 20 controale în unităţi de medicină primară; 9 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 19 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; 3 controale în unitati de imagistică medicală; 1 control în unităţi de turism balnear;1 control în unităţi medico-sociale; 1 cabinet de tehnică dentară şi 2 cabinete de optică medicală, au fost efectuate şi 4 recontroale, fiind aplicate 2 sancţiuni: 1 avertisment şi 1 amendă în valoare de 5.000 lei; au fost verificate 4 spitale, au fost efectuate şi 62 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 29 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 29 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase şi 4 controale la producătorii mari de deşeuri periculoase; au verificate 5 unităţi din categoria cabinete de înfrumuseţare , fiind aplicate 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei

O parte dintre unităţile din categoria nonaliment controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor prin efectuarea examenelor medicale, desfăşurarea activităţii fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unităţi de folosinţă publică, nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcţie de metoda aplicată, a instrumentarului din domeniul sanitar şi de înfrumuseţare şi lipsa produselor biocide.

Suspendarea de activitate la o unitate de turism a fost aplicată în urma constatărilor neconformităţilor la controalele efectuate la sfârşitul anului 2019.

În obiectivele din categoria aliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 153 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate, au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 5.600 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 103 controale la retaileri; 45 controale în unităţi din sectorul servicii alimentare şi 5 controale la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea înregistrării temperaturii în spaţiile frigorifice şi neefectuarea de către personalul angajat a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă.

De asemenea, inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat controale în cadrul acţiunii tematice cuprinse în Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2020 : „Acţiune tematică de control în unităţile sanitare cu paturi publice şi private, pentru verificarea respectării planurilor de conformare şi a planurilor operaţionale în unităţile sanitare cu paturi”.

Activitatea de control a cuprins şi efectuarea de verificări în baza informărilor primite prin sistemul rapid de alertă „SRAAF”, referitor la notificarea unui produs neconform din categoria suplimentelor nutritive

În decursul lunii ianuarie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un număr de 28 de sesizări.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a 30 de acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi 1 acţiune comună cu alte autorităţi.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.