Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru:

Ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor constructor, treapta IV la Compartimentul tehnic din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ – Direcţia Administrația Piețelor.    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) specifice: studii medii/generale cu […]

Continue Reading

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrjitor debutant la Serviciul administrare cimitire – Compartimentul extindere cimitir Pacea din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public.  Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba practică şi interviul.   Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – […]

Continue Reading

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Biroului Complexul Comercial ”Bazar” – Direcția Administrația Piețelor.Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) specifice: – studii medii sau generale; – curs de specializare pentru ocupația servant […]

Continue Reading

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                      […]

Continue Reading

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, respectiv: • inspector de specialitate, gradul IA  la Serviciul prestări servicii – Atelier întreținere și reparații.   BIBLIOGRAFIE : http://primariasv.ro/portal/suceava/stiri.nsf/0/7870F9187832CA06C22584B80032CCBD/$FILE/Bibliografie.pdf Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv:  selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute […]

Continue Reading

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor, respectiv: • 1 post de inspector de specialitate, debutant  la Serviciul Investiții, reparații și administrativ;• 1 post de inspector treapta IA la Compartimentul control alimente de origine animală și igienă;• 1 post de îmgrijitor la Complexul Comercial ,,Bazar” Concursul va consta în susţinerea […]

Continue Reading