Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava domnul Boliacu Constantin, face următoarele precizări:

Social

Din motive de siguranţă medicală legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu coronavirus, Casa Judeţeană de Pensii Suceava anunţă că începând cu data de 18 martie 2020, pe toată durata decretării stării de urgenţă, se vor lua următoarele măsuri:

1. În perioada sus-menţionată, operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail.

Pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de înregistrare electronică, au fost alocate următoarele numere de telefon şi de e-mail, destinate acestei operaţiuni:

Telefon: 0759 429291 sau 0230/210743 interior 112

E-mail:pensii.suceava@gmail.com sau suceava@cjpsv.ro

Telefoanele alocate şi adresele de e-mail au fost postate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Suceava.

Procedura de lucru pentru înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie, va fi următoarea:

– Numerele de telefon/ adresele de e-mail la care se poate face înregistrarea cererii de pensionare sunt afişate de site-ul Casei Judeţene de Pensii Suceava.

– Preluarea datelor personale de către salariaţii Casei Judeţene de Pensii Suceava (telefonic sau prin e-mail).Se vor solicita toate datele personale necesare înregistrării cererii, inclusiv a numărului de telefon al solicitantului;

– Comunicarea numărului de înregistrare solicitantului prin telefon/ e-mail;

– Ulterior persoanele vor fi anunţate telefonic/e-mail pentru a se prezenta cu documentaţia, în original (carte de muncă, adeverinţele privind sporurile permanente şi condiţiile superioare de muncă şi alte documente prevăzute de HG. nr.257/2011- normele de aplicare a Legii nr.263/2010) şi în copie ( certificat naştere, certificat căsătorie, act de identitate, carte de muncă), necesară stabilirii drepturilor de pensie, documentaţie care va fi depusă în plic sigilat la sediul Casei Judeţene de Pensii Suceava.

În perioada sus-menţionată, în situaţia copiilor urmaşi care îndeplinesc vârsta de 16 ani şi care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei de urmaş se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgenţă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.