Informare de presa depunere cereri de sprijin

Social

Începând cu data de 20 iulie 2020 se lansează cea de a 5- a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”. Printr-o circulară transmisă luni 13.07.2020, prefectul judeţului Suceava a îndemnat autorităţile publice locale să acceseze această finanţare având în vedere că împăduririle sunt o necesitate, rezultatul direct fiind creşterea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră.

Schema de ajutor face parte din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi este finanţată de Ministerul Agriculturii, prin APIA.

Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfăşura între 20 iulie – 11 decembrie 2020, iar alocarea financiară este de 10 milioane de euro.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deţinătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani şi vizează crearea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie.

Sprijinul se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire şi compensarea pierderilor de venit agricol, şi anume:

– Prima pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere, care acoperă costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi costurile aferente înfiinţării şi împrejmuirii plantaţiei, denumită Prima 1,

– Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) şi îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2.

Terenurile agricole aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ teritoriale – comune, oraşe, municipii- sunt, de asemenea, eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, numai pentru plăţile acordate în baza Primei 1.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.