Astăzi, 19.04.2021, prefectul judeţului Suceava Iulian Cimpoeşu a convocat în şedinţă extraordinară, în sistem on-line, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, având ca ordine de zi, stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul judeţului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 şi ca urmare a creşterii incidenţei cazurilor pozitive la mia de locuitori, în judeţul Suceava.

Social

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul judeţului Suceava, statistica zilnică privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava si punctul de vedere al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unităţile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidenţe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava a adoptat Hotărârea nr.110 din data de 19.04.2021.

În conformitate cu prevederile Art. 4 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava nr. 100 din data de 05.04.2021 şi având în vedere incidenţa cazurilor pozitive la mia de locuitori, îşi încetează aplicarea măsurile stabilite prin hotărârea sus-menţionată pentru municipiul Suceava (1,17).

În conformitate cu prevederile Art. 3 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava nr. 107 din data de 15.04.2021 şi având în vedere incidenţa cazurilor pozitive la mia de locuitori din data de 19.04.2021, îşi încetează aplicarea măsurile complementare stabilite prin hotărârea sus-menţionată pentru comuna Coşna (3,41).

Prin Hotărârea nr.110 din 19.04.2021, s-a hotărât ca începând cu data de 20.04.2021, ora 00.00, pentru municipiul Vatra Dornei şi începând cu data de 21.04.2021, ora 00.00, pentru comuna Fântâna Mare, pentru o perioadă de 14 zile, unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 şi 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 22:00;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 432/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-22:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

De asemenea, prin Hotărârea nr.110 din 19.04.2021, s-a hotărât ca dispun începând cu data de 20.04.2021, ora 00.00, pentru comuna Dorna Arini, pentru o perioadă de 14 zile, unitate administrativ-teritorială prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 22:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava aflate în vigoare.

Anexa nr. l la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă
nr. 110 din data de 19.04.2021

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor
în ultimele 14 zile este între 1,5 şi 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate Incidenţa Data şi ora Data expirării
administrativ-teritorială cazurilor instituirii măsurilor instituite
pozitive la măsurilor
mia de
locuitori

Unitate administrativ-teritorială pentru care se prelungesc măsurile restrictive,
conform H.G. nr. 432/2021
1. Vatra Dornei 1,82 20.04.2021, 03.05.2021
ora 00.00 ora 24.00

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,
conform H.G. nr. 432/2021
2. Fântâna Mare 1,54 21.04.2021, 04.05.2021,
ora 00.00 ora 24.00

Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă
nr. 110 din data de 19.04.2021

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor
în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate Incidenţa Data şi ora Data expirării
administrativ-teritorială cazurilor instituirii măsurilor instituite
pozitive la măsurilor
mia de
locuitori

Unitate administrativ-teritorială pentru care se prelungesc măsurile restrictive,
conform H.G. nr. 432/2021
1. Dorna Arini 3,07 20.04.2021, 03.05.2021,
ora 00.00 ora 24.00

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.