Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrjitor debutant la Serviciul administrare cimitire – Compartimentul extindere cimitir Pacea din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public.  Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba practică şi interviul.   Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – […]

Continue Reading