Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Biroului Complexul Comercial ”Bazar” – Direcția Administrația Piețelor.Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) specifice: – studii medii sau generale; – curs de specializare pentru ocupația servant […]

Continue Reading