Mănăstirea Putna, necropolă voievodală

Mănăstirea Putna, așezământ de viață monahală și ansamblu de arhitectură mănăstirească, a fost prima ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Biserica mănăstirii a fost destinată, de la bun început, să devină necropola voievodului și a membrilor familiei sale. Începutul zidirii acestui locaș a avut loc după cucerirea Cetății Chilia, în luna ianuarie 1465. În […]

Continue Reading