Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru:

Ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor constructor, treapta IV la Compartimentul tehnic din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ – Direcţia Administrația Piețelor.    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) specifice: studii medii/generale cu […]

Continue Reading